Kommuner har lært af corona: Drop rigide krav til ledige

Kommuner foreslår regelforenkling, der skal gøre det muligt at differentiere indsatsen over for ledige.

Drop faste krav om, at ledige skal møde på jobcentrene til et bestemt antal samtaler, og giv os mere frihed til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, lyder opfordringen fra Thomas Kastrup-Larsen (S).
Drop faste krav om, at ledige skal møde på jobcentrene til et bestemt antal samtaler, og giv os mere frihed til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, lyder opfordringen fra Thomas Kastrup-Larsen (S).

Drop kravet om at ledige skal møde på jobcentre til et bestemt antal samtaler og flyt en større del af jobindsatsen over på nettet.

Sådan lyder et forslag fra landets kommuner til lovgiverne på Christiansborg.

Det er erfaringerne med nedlukning af jobcentrene under første bølge af coronaepidemien, der har sat tanker i gang hos Kommunernes Landsforening.

– Under epidemien har vi hentet en masse læring om, hvordan man kan drive jobcentre digitalt. Erfaringerne har været rigtig gode, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han er borgmester i Aalborg og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

– Samtidig vil vi gerne bruge de ressourcer, vi har i dag, endnu bedre. Så vi får en mere fleksibel tilgang, hvor vi bruger færre ressourcer på dem, der ikke har så stort et behov, og flere ressourcer på dem med stort behov.

I dag er kravene til de ledige lagt ind i nogle helt faste rammer.

Ledige skal eksempelvis have mindst fire samtaler med jobcentrene inden for det første halve år.

Dertil kommer yderligere to samtaler med jobcenter og a-kasse, hvis de ledige er forsikrede.

Men kommunerne vil bløde kravene op, således at man tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov.

De jobparate ledige, der skønnes selv at kunne finde tilbage til arbejdsmarkedet inden for kort tid, kan ifølge kommunerne klare sig med et virtuelt jobunivers.

Her skal det være muligt at stille spørgsmål 24/7 og chatte med en jobcentermedarbejder.

Personlige samtaler skal også være en mulighed, når der vurderes at være et behov.

Det vil ifølge Thomas Kastrup-Larsen frigøre ressourcer til, at man kan yde en ekstra håndholdt indsats over for de ledige, der har lidt sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen.

Eksempelvis ufaglærte eller personer med en uddannelse, der ikke umiddelbart er efterspurgt af arbejdsgivere.

– Vi foreslår, at man gør systemet meget mere fleksibelt. Vi tror på, at det giver bedre resultat frem for, at alle skal have den samme indsats.

– Men det kræver en klar regelforenkling fra Christiansborgs side, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller, er klar til at drøfte forslaget, der lanceres på det kommunale topmøde Kommunaløkonomisk Forum.

– Det er ikke et blankt ja, men det er heller ikke en afvisning, siger Henrik Møller.

– Vi er åbne for at diskutere, hvordan man mere effektivt kan bruge et virtuelt jobunivers fremadrettet. Men det kan ikke stå alene. Der skal stadig være en form for fysisk fremmøde, siger han.

Her er forslaget fra Kommunernes Landsforening (KL)