Kommunens ungdomskultur kortlægges

Kalundborg-egnen
3. T, samfundsfagsklasse på Kalundborg Gymnasium og HF, har undersøgt livsstilen blandt kommunens 7.-9. klasser. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen offentliggøres den 24. februar.