Kommunen sparer 29 mio. kr. på takstsag

Jeg har med glæde konstateret, at jeg nu skal til at betale mindre for at min barn går i kommunal børnehave, det er dejligt! Jeg sparer 400,00 kr. om måneden!

Desværre er denne glæde afløst af stor undren og bekymring.

Jeg undres fordi det viser sig at vores politikker ikke har givet os småbørnsforældre en gave.

Nej vores politikere har ikke kun sat taksterne ned, de har fjernet over 29 mill. kr. fra vores kommunale daginstitutioner, og det bekymrer mig en hel del.

Hvordan kommer jeg frem til dette?

Jo, taksten for en daginstitutionsplads må maksimalt være 25% af det der hedder bruttodriftstilskuddet – altså af det det koster at drive en børnehaveplads. Så lidt forenklet bliver regnestykke, at det i dag koster 1.870,00 kr. at have et barn i børnehave – det giver et bruttodriftstilskud på 89.760,00 kr. Dette er altså de penge en børnehave i dag får for at passe vores barn.

I 2016 ser regnestykket sådan ud. Pris for et barn i børnehave 1.425,00 kr. – det giver et driftstilskud på 68.400,00 kr. Så i 2016 får en børnehave 68.400,00 kr. for at passe vores barn.

Mit enkle spørgsmål er så hvor er differencen på 21.360,00 kr. pr. barn?

Dette giver samlet lige knap en difference på 29 mill. kr. pr. år på daginstitutionsområdet, der er sparet væk!!

Så det jeg troede var en besparelse på 400,00 kr. om måneden for vores privatøkonomi bliver til en besparelse for kommunen på 29 mill. kr. årligt.

Jeg er bekymret, for jeg synes ikke at der i forvejen er normeringerne nok i vores daginstitutioner, hvordan pokker skal børnehaver/vuggestuer så spare yderligere?

Jeg synes ærlig talt at det er vælgerbedrag, det ville klæde vores folkevalgte politikere bedre at stå ved at besparelserne er så store ved en nedsættelse af vores betaling, for så tror jeg at mange af os forældre hellere vil betale 400,00 kr. mere pr. måned, og sikre en ordentlig daginstitution for vores børn.

Det område som ifølge regeringen skulle være tilført penge, er ved at blive sparet væk i vores kommune.

Det er bekymrende.