Kommunen inddriver nu selv ejendomsskatterne

58, der ikke har reageret på rykkere, risikerer nu udlæg i ejendommene