Kommunen giver stor støtte til frivilligt socialt arbejde

Af Flemming Villadsen, formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget

I både pensionistbladet Ny Alder og Allerød Nyt har flere artikler handlet om, at Allerød Kommune ikke bruger penge nok på det frivillige sociale arbejde (§ 18).

Det mener jeg ikke er rigtigt.

Jeg mener, at kommunen i en årrække har haft en god standard for tilskud og administration af § 18 midlerne.

Allerød Kommune gav 270.000 kr. i tilskud til foreninger i 2007. Derudover støttede kommunen en række aktiviteter, som med rette kan henføres til socialt arbejde, f.eks. Rampelyset. Derudover stiller kommunen lokaler til rådighed for relevante aktiviteter. Endelig vil jeg også nævne, at kommuner støtter Samarbejdsforum, som er organet for det frivillige sociale arbejde.

Regnskabet kan derfor gøres op på flere måder. Regner vi lokaletildeling og Rampelysets aktiviteter i 2007 med, ligger vi tættere på 500.000 kr. i tilskud. Det er en del mere end Velfærdsministeriet oplyser.

Herudover giver kommunen tilskud til seniorfilmklub, pensionisthuset, pensionistsvømning og (senior/hygge)klubber. De tilskud kunne også indgå i fordelingen af § 18 midler.

Byrådet er fuldt berettiget til at afsætte det beløb, der skal afsættes til det frivillige sociale arbejde. Der er ikke udmøntningstvang af eventuelle statslige bloktilskud – deraf navnet. Der er således direkte forkert at påstå, at kommunen begår ulovligheder (som man f.eks. kunne læse i Allerød Nyt sidste år).

Det skal understreges, at vi fra Sundheds- og Velfærdsudvalget gerne vil være med til at udvikle det frivillige sociale arbejde også i fremtiden, og at vi løbende holder os ajour med forskellige modeller for samarbejde. Det var derfor også positivt at se så mange engagerede deltagere på mødet i november arrangeret af Samarbejdsforum, hvilket bekræfter den store interesse for det frivillige sociale arbejde.