Kommunen er imod fritstående master

Axel Bredsdorff (L), Medlem af Byplanudvalget i Rudersdal Kommune.

For øjeblikket er 4 forslag til opstilling af sendemaster til mobiltelefoni i Rudersdal kommune til høring. Forslagene har rejst berettiget opmærksomhed og mange borgere har vendt sig skarpt imod disse planer. Der er ingen tvivl om at kommunen er under massivt pres fra teleselskaberne, der alle forsøger at forbedre deres konkurrencesituation ved at sikre sig gunstige placeringer af nye master og sendere. Men i begge de to gamle kommuners kommuneplan er der faktisk klare retningslinier, der skal gøre det svært blot at opstille master i en lind strøm. Derfor kan vi allerede i dag med disse retningslinier afvise mange ansøgninger, og endnu mere klart blev det efter møde i Byplanudvalget d.d. hvor udvalget vedtog at meddele teleselskaberne, at kommune generelt er imod at der opstille nye sendemaster i boligområderne". Forhåbentlig kan denne præcisering begrænse teleselskabernes ihærdighed. Uden at tage stilling til de øvrige gener, der måtte være ved sendemaster, er det afgørende for Lokallisten at sikre, at vores boligområder ikke visuelt forurenes med op til 30 meter høje metalskulpturer. Det skulle med udvalgets vedtagelser nu være gjort lettere. Men naturligvis forudsætter det at borgerne til stadighed er opmærksomme på den foretagsomhed, der udvises fra selskabernes side.