Kommune lover gratis bus i et år

Foto: Martin S Poulsen

– Kom nu, skynd dig. Vi skal nå bussen, blev der råbt tirsdag eftermiddag på parkeringspladsen foran Karlslunde Skole. Cirka 20 børn fra de mindste klasser på skolen steg om bord på bussen, der bringer dem sikkert hjem.

Skolestarten har ellers langt fra kørt på skinner for skolebørnene i Karlslunde. Banedanmark havde i slutningen af sommerferien lukket Karlslundestien, der blandt andet bruges af elever på Karlslunde Skole.

Lukningen af stien indebar, at alle bløde trafikanter i stedet blev tvunget op på veje i et industriområde med tung trafik. For de yngste skolebørn betød det, at de fra første skoledag skulle færdes på egen hånd på veje, der også bliver benyttet af lastbiler, gummigede og andre anlægskøretøjer. Det er alt for farlige trafikale forhold, at sende små børn ud i, mente både skoleledelsen på Karlslunde Skole og adskillige forældre til skolesøgende børn. Efter en hektisk uge med forhandlinger mellem Greve Kommune og Banedanmark, der har lukket Karlslundestien i forbindelse med anlæggelsen af den kommende højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted, er der nu fundet et alternativ til den farlige rute.

Banedanmark betaler

Fra mandag fik skolebørn i Karlslunde mulighed for at køre til og fra skole med bus. Fredag indvilligede Banedanmark i, at betale for bustransport gennem industrikvarteret. Samtidig fortsætter BaneDanmark det nuværende arbejde med at gøre den omlagte rute mere sikker. Borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann (V), er tilfreds med løsningen.

– Vi er jo privilegerede med gode sikre cykelstier her i Greve, så vi er vant til at vores børn selv kan cykle i skole. Men det allervigtigste er selvfølgelig, at vores børn kommer sikkert i skole. Det gør de med busserne. Samtidig håber jeg, at Banedanmark får lavet den omlagte rute så sikker, at flere børn snart kan bruge den, siger hun.

Først og fremmest er det skolebørnene på Karlslundeskolen, som er berørt, men også nogle elever fra Strandskolen, Hedelyskolen og Damagerskolen har brug for bus gennem industri-kvarteret. Løsningen med buskørsel skaber lettelse blandt forældrene.

– Jeg er godt tilfreds med løsningen med busserne. Det er det eneste alternativ nu, hvor Banedanmark har besluttet at lukke Karlslundestien uden at skabe en sikker skolevej. Jeg slipper for at tage fri fra arbejde for at hente min søn og køre ham over til klubben på den anden side af motorvejen, siger Lars Henriksen.

Om morgenen kører busserne fra fritidsklubben 'Oasen' på strandsiden i Karlslunde, og to gange om eftermiddagen kører busserne fra Karlslunde Skole og videre til de andre skoler for at slutte kørslen ved 'Oasen'.

Tag ansvar

Lars Henriksen opfordrer forældrene til at tage omlægningen af cykelruten alvorligt.

– Forældrene skal også selv tage ansvar for deres børns sikkerhed. Det er op til dem, om deres børn skal cykle ad den farlige rute eller tage busserne til og fra skole. Det er desværre mit indtryk, at mange forældre stadig ikke er klar over, hvor farlig ruten gennem industriområdet er for de mindste cyklister, siger han.

Hos Banedanmark beklager man, at den omlagte rute ikke blev helt færdig til skolestart.

– Vi burde have lavet den nye cykelsti og alle sikkerhedsforanstaltningerne, inden vi lukkede Karlslundestien. Det er en erfaring, vi tager med os fremadrettet, siger projektchef i Banedanmark Kasper Ulslev.

Det er Greve Kommune, som står for driften af busserne, men det er Banedanmark, der betaler. Før busser kom på tale, blev Greve Kommune og Banedanmark enige om, at en separat cykelsti skulle etableres langs Industrigangen for at gøre cykelruten mere sikker. Ifølge trafikplanlægger i Greve Kommune, Michael Løgstrup, skal brugen af busser ses som et supplement til forbedringen af sikkerheden på den omlagte rute.

– Vi har foretaget en konkret vurdering af nødvenigheden af en separat cykelsti. Hvis lukningen af Karlslundestien kun var sket over en tre måneders periode over sommeren, havde vi nok ikke etableret cykelstien langs Industrigangen. Men fordi arbejdet forløber over så lang tid og over en vinterperiode, kræver det en bedre rute, siger Michael Løgstrup.

Godt samarbejde

På trods af uenighed mellem Greve Kommune og Banedanmark om hvorvidt varslet blev givet tids nok, roser Michael Løgstrup Banedanmark for deres samarbejdsvillighed.

– Det har været en lidt hektisk proces, men Banedanmark har været nemme at forhandle med og velvillige i forhold til at finde løsninger.

De indsatte busser er hovedsagligt beregnet til eleverne på de mindste klassetrin. Busserne vil køre frem til næste sommer, forsikrer Michael Løgstrup.

– Vi evaluerer på busordningen om et par uger, men det er kun i detaljerne. Forældrene kan være sikre på, at busserne kører indtil maj 2016, hvor Karlslundestien igen bliver åbnet op, siger han.