Kommune har haft mange år til at lære

Kathe Nygaard Jørgensen, Mølledalen 23, 3400 Hillerød

Kirsten Jensen, det er bekymrende, at du som folkevalgt i Hillerød kun forsvarer din Forvaltning og ikke viser mere ydmyghed overfor forældrene

Med hensyn til hjemvisninger fra Ankestyrelsen til fornyet behandling. Det er der, da Hillerød kommune ofte ikke har overholdt lovmæssige rettigheder for det enkelte barn/borger og hjemvisningerne er stigende. Det kan da godt være, at kommuner vi sammenligner os med, har samme høje hjemvisnings rate, men……!

Det er ikke OK, at I kalkulerer med, at sagerne kan gå i Ankestyrelsen – det er ikke OK, at have en holdning – GÅR DEN- SÅ GÅR DEN.

I overholder ikke lovgivningen.

Peter Frederiksen udtaler, at hvis forvaltningen peger på 2 sammenlignelige tilbud, så skal forvaltningen vælge det billigste uanset hvad. Det er jo i strid med ombudsmandens afgørelse, hvor han udtaler, at prisen ikke må være afgørende for valget af sammenlignelige tilbud efter retten om frit skolevalg – også for børn i specialområdet.

Der står i »Bekendtgørelsen for folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand«, at der skal lægges BETYDELIG VÆGT på barnets og forældrenes ønske om tilrettelæggelse og placering af den specialpædagogiske bistand og ønsket skal så vidt muligt følges.

Som tidligere skolebestyrelsesformand, gennem 10 år på Harløse skole, har jeg været vidne til, hvordan forældre er blevet mere presset på deres kontakt med Hillerød kommune. Det kan være alt fra manglende overholdelse af vejledningspligten til manglende skoletilbud og hjælp til det enkelte barn, samt respekten for, at når et barn først har deltaget i »diverse forsøg på inklusion«, så tager det lang tid, måske år, før barnet er klar til at modtage læring igen, selv om det er kommet i det rette tilbud. Trivsel kommer før læring……. og tålmodighed er en dyd for dem, der skal arbejde med disse børn – og nej det går ikke altid som præsten prædiker.

I vil lære af situationen, men I har haft mange år til at lære og drage erfaring.

Man skal også anvende det man har lært. Den mulighed for læring I har fået, på bl.a. »dialogmøder« (skarpt styret af forvaltningen) med skolebestyrelserne, kan jeg ikke se, at I har valgt at anvende i praksis med familierne.

Det drejer sig ikke kun om hvad I prøver at lære. ALLERVIGTIGST drejer det sig om, at børnene kommer til at lære og får muligheden for at føle sig som en del af samfundet på deres præmisser.

Det kaldes inklusion for den enkelte som individ.