Kommune betaler 200.000 for nyt logo

Foto: Christian Ringbæk, Thomas Schiermacher Jensen