Kommune anmelder gods for affaldssvineri.

Randers Kommune politianmelder Overgaard Gods for omfattende nedpløjning af byggeaffald på markerne. Prøver viser dog, at affaldet ikke er sundhedsskadeligt.