Kommunal genoptræning

Som et led i den store strukturreform blev ansvaret for genoptræning efter en operation flyttet fra de nedlagte amter og over til kommunalt regi fra 1. januar 2007.