Kommentar: Glædelig jul

Foto: Jan Partoft, redaktør Torben Kristensen
Foto: Jan Partoft
Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

JULELYSENE SKINNER udenfor redaktionens vinduer fra Roskildes flotte julebelysning, der oven i købet også er blevet meget mere energirigtig og miljøvenligt end tidligere. Så kan man kun blive i godt humør og glad for meget af det, der foregår i Roskilde.

I år er julebelysningen endda blevet udstrakt til en langt større del af byen end tidligere. Nu er Støden, en større del af Ringstedgade, hele Allehelgensgade, Hersegade, den sidste del af Algade ud til Røde Port samt Hestetorvet og Sortebrødrestræde også blevet oplyst.

JULEBELYSNINGEN ER SYMBOL på en by, der gerne vil udrette noget. Den er blevet skabt i samarbejde mellem handelsliv og kommunen, som har fundet sammen for at løfte opgaven.

Vi har også brug for, at alle positive kræfter forstår at arbejde fornuftigt sammen for at bevare og udvikle handels- og oplevelsesbyen Roskilde.

DEN KLASSISKE KØBSTAD, hvor folk tager ind for at handle og få andre oplevelser, presses i disse år af voksende konkurrence ikke mindst på nettet. Hidtil har Roskilde klaret sig godt i konkurrencen, men hvis positionen som stor regional handelsby skal sikres, kan de handlende slet ikke løse denne opgave alene.

Byens kulturliv, turist-attraktioner, sporten – og ikke mindst den ressourcestærke kommune – må også være med i samarbejdet for at klare de store udfordringer. Heldigvis ser det også ud til, at de fleste af nøgleaktørerne har forstået, hvad der er på spil.

EFTERÅRETS KOMMUNEVALG sammensatte et nyt byråd, hvor nogle er gået frem og andre tilbage – men næste gang kan det let blive lige omvendt. Jeg bed mærke i nogle helt andre tværgående konklusioner.

Vælgerne ønsker samarbejde mellem partierne og konkrete resultater i kommunen – ikke udsættelser og omsvøb. Samtidig var resultatet også en afvisning af forfølgelse mod enkeltpersoner eller religiøse mindretal. Det er meget glædeligt.

SKADESTUEN SKAL GENÅBNE MED LÆGER hele døgnet på det lokale hospital ved Køgevej, blev det bestemt allerede på valgnatten. Uanset hvem der havde vundet flertallet i regionsrådet, var det resultat faktisk sikret på forhånd.

Især takket være det effektive og konstruktive arbejde, som Roskildes Sygehusgruppe har udført i flere år. Til sidst kunne politikerne ikke sidde ønsket fra regionens største by overhørigt, og det er der grund til at glæde sig over. Forhåbentlig lykkes det nu også at redde endnu mere af sygehuset.

ÅRETS FESTIVAL PÅ DYRSKUEPLADSEN gik heldigvis også rigtigt godt med mange deltagere og stort overskud – både til festivalen selv og de mange lokale foreninger, der gennem frivilligt arbejde her kan hente et afgørende tilskud til deres arbejde hele året.

Roskilde ville stå langt dårligere uden sin musikfestival, som direkte og indirekte giver et meget stort bidrag til den lokale økonomi.

FESTIVALEN TAGER SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR og bruger mange penge til gode almennyttige formål. Derfor var det også glædeligt, at skatteministerens mærkelige idé, om at den ikke længere skulle fritages delvis for moms, aldrig blev til noget.

Nu op til jul har festivalen bevilget over en million i julehjælp til de alt for mange, som desværre har brug for det.

EN STOR DEL AF JULEHJÆLPEN fra Festivalen gik til lokale organisationer i Roskilde, der udfører et meget vigtigt arbejde i denne tid. Andre sponsorer hjælper heldigvis også godt til.

Når børnefamilier, ensomme og andre trængende får en 'hjælpende hånd' på den ene eller anden måde nu til den store fest, er det efter min mening noget af det allervigtigste ved julen.

GLÆDEN BLIVER STØRRE, når man samtidig kan- og vil dele den med andre – gerne også resten af året.

Heldigvis fornemmer jeg, at et meget stort flertal i Roskilde på tværs af mange andre forskelle deler denne holdning om betydningen af medmenneskelig solidaritet eller næstekærlighed, hvor man er klar til hjælpe andre i nød.

Denne forståelse er i virkeligheden den bedste grund til at ønske hinanden:

GLÆDELIG JUL