Kombiterminal bør sikre Køge en position på Europas hovedvej

Opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland vil gøre det nødvendigt med en kombiterminal til omlastning af gods mellem lastbil og jernbane. Med Køge Havn er Køge en nærliggende placering, viser flere analyser.
Opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland vil gøre det nødvendigt med en kombiterminal til omlastning af gods mellem lastbil og jernbane. Med Køge Havn er Køge en nærliggende placering, viser flere analyser.

Af Katrine Wied

Illustration: Femern Belt A/S

Når den kommende Femern Bælt-forbindelse står færdig i 2028, vil København-Ringsted banen få en ny og afgørende betydning for transport af gods i Danmark og videre ud i Europa. Sådan lyder analysen fra flere aktører i transport- og logistikbranchen og fra flere politiske sider.

Derfor skal Danmark være klar med en ny kombiterminal, der kan flytte gods mellem jernbane og lastbiler og eventuelt havn, inden tunnelen til Tyskland er færdig. Uden sådan et omlastningsknudepunkt risikerer Danmark, at godstogene blot kører igennem landet uden at stoppe – og det vil være til skade for danske forbrugere, danske virksomheder og for dansk vækst.

Flere analyser peger på, at den mest fordelagtige placering for en sådan kombiterminal vil være i Køge, hvor jernbane, flere motorveje og Køge Havn mødes.

En af analyserne er udarbejdet for Københavns Speditørforening sidste år.

Københavns Speditørforening, der er en lokalforening under Danske Speditører, forventer, at jernbanegodset vil blive omlæsset til lastbiler på kombiterminaler i Nordtyskland og Sydsverige og kørt til København, hvis ikke man får en dansk kombiterminal med den rigtige placering. Analysen peger på, at Danmark i så fald vil gå glip af indtægter for mellem seks og 12 milliarder kroner.

– Siden vi fik analysen, har vi været rundt til alle transportordførerne på Christiansborg og hos Region Sjælland. Vi har også været hos transportminister Ole Birk Olesen, og vi møder kun positive holdninger. Men vi står foran et folketingsvalg, så der er ingen, der vil sige »go«, fortæller formand for Københavns Speditørforening, Ole Meisler.

Også Skandinavisk Transport Center og Køge Havn arbejder aktivt på at få en kombiterminal i Køge.

– En kombiterminal er stadig i spil. Jeg vil ikke lægge mig fast på, hvor den skal ligge henne, men jeg tror, at vi må sige så langt vest på i Køge Kommune som overhovedet muligt. Det kunne være et meget godt bud. Men i og med, at godstransport på den nye jernbane først får fuld effekt, når Femern Bælt-forbindelsen er bygget i 2028, er der god tid til at tænke sig om, hvor den optimale placering ligger, både i forhold til motorvejssystemet, men også i forhold til borgere og landsbyer. Det er ikke noget, der kommer i morgen. Men den skal ind i den statslige planlægning nu. Det er helt evident, siger direktør for Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, Thomas Kampmann.

For den kommende tunnelforbindelse til Tyskland placerer Køge på en af Europas absolutte hovedveje.

– Når Femern åbner, har vi en ubrudt transportkorridor gennem hele Europa. Det er en af de højest prioriterede transportkorridorer fra EU's side. Man kan sige, at når du kører ud på motorvejen fra Køge og drejer til venstre, ender du på Sicilien. Drejer du til højre, ender du nord for Stockholm. 27-30 procent af den europæiske BNP bliver produceret langs den strækning, siger Thomas Kampmann og tilføjer, at der skal transporteres både gods og personer langs denne korridor.

Læs mere i Erhverv Sjælland