Kom tilbage på sporet, Stallknecht

Flemming Villadsen (Soc.), formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget , skriver:

Der er vist behov for at korrigere opfattelsen af, hvad den vedtagne model for genoptræning i Allerød Kommune betyder for beboerne og plejepersonalet.

Det er ikke meningen, at plejepersonalet skal overtage træningen fra terapeuterne.

Der vil fortsat være tilbud om træning udført af terapeuter til alle beboere og borgere, der kommer til træning på AOC, Engholm. Tidligere skulle plejepersonalet selv forsøge at tilrettelægge den daglige pleje og aktivitet, så den enkelte beboer blev inddraget. Fra næste år får plejepersonalet mulighed for at trække på en terapeut, så man efter et samråd kan tilrettelægge den daglige pleje og aktivitet, således at udførelsen i højest mulig grad vedligeholder den enkelte beboers færdigheder.

I hjemmeplejen har man kørt med denne model, FIM-modellen, som et ét-årigt projekt i Solvænget med et meget positivt resultat. Plejepersonalet har ikke oplevet dette som en belastning, men tværtimod som et løft og en kompetenceudvikling i forhold til de daglige opgaver. Dette har personalet været meget glade for. Den enkelte beboer kan uafhængigt af indførelse af den nye model desuden visiteres til vedligeholdende træning af en terapeut i tidsbegrænsede perioder. Dette sker på lige fod med alle ældre i Allerød Kommune. M.h.t træningssted er det naturligvis meningen, at træningen foregår i de respektive plejecentre, hvis der er træningsmulighed dér, så ingen beboere belastes af unødig transport. Derfor skal beboerne på AOC, Engholm naturligvis trænes på AOC, Engholm. Det er derfor ikke rigtigt, når Kirsten Stallknecht skriver, at AOC, Engholm ikke længere skal udføre genoptræning.

For beboerne på Solvænget og Mimosen er den nye model en klar og ønsket forbedring. De får nu tilbud om træning. Det fik de ikke før. For beboerne på Lyngehus er der ligeledes tale om en forbedring.

I Allerød Kommune ønsker vi, at alle borgere, der har brug for genoptræning, får det bedst mulige tilbud inden for det serviceniveau, som et enigt byråd har besluttet. Når vi taler om genoptræning, skal tilbudet til borgerne være det samme, uanset om man bor: hjemme, på Solvænget, AOC, Engholm, Lyngehus eller Mimosen. Sådan har det ikke været hidtil. Sådan skal det være fremover. Hvem kan have noget at indvende imod det?