Kokkeelever fra Hillerød i europæisk videofinale

Video af seks elever fra erhvervskolen på Milnersvej er udvalgt til konkurrence i Italien