Køges udvikling skal rime på vækst

Køge Erhvervsudviklingsråd ønsker at bidrage til at sammentænke de mange udviklingsinitiativer på tværs af Køge-geografien, så de store investeringer udnyttes optimalt og giver vækst i det lokale erhvervsliv.

Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©