Kodesprog er folkelige turkmenske udtryk

Ord, som ifølge PET handler om transport af selvmordsbombere, går på folk, der skal levere mobiltilbehør og jakker, forklarer udvist turkmener i retten.

Når en 42-årig udvist turkmensk mand talte med personer i telefonen om "brudgomme", var det folk, der skulle levere varer, og ikke selvmordsbombere, sådan som Politiets Efterretningstjeneste formoder. Når snakken gik på folk, der ikke havde et "hefte", var det ikke et pas, der manglede, men penge.

Et hefte er en folkelig turkmensk talemåde for 10.000 dollar. Og det er bare et af slangudtrykkene for valutaen, der også slet og ret bliver kaldt "papir".

Sådan forklarede den irakisk-turkmenske Amer Saeed nogle af detaljerne i en stribe samtaler, som PET har lagt frem i Østre Landsret i den sag, som manden har anlagt mod Integrationsministeriet for at få omstødt ministeriets administrative udvisning af ham i 2007.

Amer Saeed blev udvist uden en straffesag, fordi PET mener, at han er til fare for landets sikkerhed.

Efterretningstjenestens materiale mod manden er så hemmeligt, at en del af sagen foregår for lukkede døre. Den åbne del af sagen finder sted i denne uge.

PET mistænker turkmeneren for i 2006 og 2007 at være med i et terrornetværk med forbindelse til al-Qaeda. Hans rolle skulle angiveligt være at organisere rejser til Irak for selvmordsbombere.

Mandag forelagde politiassessor Christina Fløystrup fra PET over 35 aflyttede telefonsamtaler og sms'er, som Amer Saeed foretog i slutningen af juli 2006.

Med sin beskikkede forsvarer, Gunnar Homann, ved sin side, forklarede manden det kryptiske kodesprog med, at det ikke handlede om ægteskaber, men om mobiltelefoner og jakker.

Direkte adspurgt om, hvorfor mændene i deres samtaler talte om "brudgomme", svarede han:

– Vi bruger sådan et begreb om en, der har pænt tøj på. På turkmensk er der mange af den slags symboler i sproget, sagde Amer Saeed.

Samtalerne drejer sig ifølge ham om forskellige varer, der skulle transporteres fra det ene land til det andet. Når de foregik på kodesprog, var det, fordi der var smuglergods iblandt.