Kode-låse skal sikre udsatte ældre

Det skal være slut med, at svage ældre udsættes for indbrud og tricktyverier