Knap så stort overskud sidste år i Thisted Serviceudlejning og Flytteforretning ApS

<p>De sorte tal fortsætter hos Thisted Serviceudlejning og Flytteforretning ApS. Overskuddet er dog dalet det seneste år.</p>