Knap så stort overskud sidste år i SSC HOLDING A/S

<p>Der er fortsat overskud på bundlinjen hos SSC HOLDING A/S, men det er mindre end året før.</p>