Knap så stort overskud sidste år i GIVIRI HOLDING ApS

<p>Der er fortsat overskud på bundlinjen hos GIVIRI HOLDING ApS, men det er mindre end året før.</p>