Knap så stort overskud sidste år i EM NETWORK ApS

<p>Der er fortsat overskud på bundlinjen hos EM NETWORK ApS, men det er mindre end året før.</p>