Klude mistænkes i garagebrand

Brand i Jægerspris skyldtes formentlig selvantændelse