Klubben bør bevares – selv i en svær tid

Ådalsparkens Fritidscenters forældreråd kritiserer 'pengene-følger-barnet'-metoden, der med det faldende børnetal har ramt klubbernes økonomi særligt hårdt

Foto: Morten Timm

Forældrerådet i Ådalsparkens Fritidscenter er tydeligvis bedrøvede over Hørsholms Kommunes aktuelle planer om at lukke fritidscenteret og deres klubafdelinger.

"Vi anerkender kommunens udfordringer som følger af det faldende børnetal og i øvrigt de ændringer af forudsætningerne som skolereformen medfører. Men vi anerkender ikke, at Hørsholm Kommunes tilvalgte princip om, at 'pengene-følger-barnet' skal ophøjes til naturlov eller en udefrakommende ramme," siger Jens Carlsen, formand for Forældrerådet i Ådalsparkens Fritidscenter.

Det faldende børnetal i Hørsholm er et kommunalt problem, men det har ifølge Jens Carlsen af forskellige årsager ramt klubben i Ådalsparken særligt hårdt.

"Vi har igennem mere end ét år arbejdet med de udfordringer, som det faldende børnetal har medført, i en loyal dialog med kommunen. Vi er da triste over, at vi ikke har formået at overbevise kommunen om, at klubben bør bevares – selv i en svær tid," fastslår forældrerådsformanden.

Jens Carlsen mener, at de bekvemmeligheder Hørsholm Kommune opnår ved 'pengene-følger-barnet' – hvor institutioners driftsøkonomi tilpasse ud fra kvartalsvise medlemstals-opgørelser (antal børn) – meget vel kan være sat over styr ved de tilbagevendende lukninger og nyetableringer af institutioner, der er set i Hørsholm gennem de senere år.

"Angiveligt er småbørnsinstitutionerne allerede nu udfordret af for lille en kapacitet. Den reelle omkostning afholdes nemlig af de berørte, der har deres daglige gang i og omkring institutionerne og for hvem en stabil hverdag er af stor betydning," siger Jens Carlsen.

Forældrerådet i Ådalsparkens Fritidscenter håber, at den vanskelige tid med lukning får en så lille og smertefri effekt på børnene som overhovedet mulig, og hvor venskaber mellem børn fra forskellige skoler bliver vanskeligere at holde i live.

"For nogle forældre vil der også være udfordringer i forhold til åbningstider med aflevering og afhentning samt at pasningstilbuddet bliver dyrere. Det er værd at bemærke, at Hørsholm Kommune lige akkurat holder sig ude af top 5 dyreste kommuner på SFO1-taksten, men med priser der er knap dobbelt så høje som landets billigste kommune," oplyser forældreformanden videre.

Tankerne går står til de ansatte, der står foran at miste en arbejdsplads med gode kollegiale relationer præget af trivsel og i en kultur opbygget over de sidste 40 år.

Derfor appellerer Forældrerådet til, at kommunen bestræber sig på at efterleve sin personalepolitik og sikrer så mange som muligt ny ansættelse.

"Det kan fx gøres ved at indføre omgående ansættelsesstop, som børe være gældende indtil skolereformens betydning for pædagogbehovet og medhjælpere er bedre kendt end i dag," foreslår Jens Carlsen.