Kloakker i Bistrup opgraderes

Foto: Peter Mailand