Klimavirksomheder i Allerød

Af Vibeke Højbjerg, byrådskandidat for Socialdemokraterne:

Allerød har fået fem klimafamilier, og det var en stor fornøjelse at "hilse" på dem fornylig i Allerød Nyt.

Jeg vil foreslå, at vi som et nyt tiltag udpeger fem klimavirksomheder i Allerød.

Allerød er med stor støtte fra Socialdemokraterne indgået i et kommunalt samarbejde, Green Cities, med visionen om at skabe et miljømæssigt bæredygtigt samfund.

For at Allerød kan nå de fælles mål om at spare på vandet og energien, skal vi alle se på vores daglige vaner, og det kan klimafamilierne hjælpe os med.

Både fordi det gavner miljøet, men også fordi det kan betale sig.

På samme måde kan klimavirksomheder vise den grønne vej – især for de mindre virksomheder i Allerød.

Virksomhederne står for en stor del at kommunens vand- og energiforbrug, og det er nødvendigt at have dem som medspillere i miljøindsatsen.

Jeg vil foreslå, at Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød og Allerød Erhvervsliv ser på muligheder og perspektiver i at udpege klimavirksomheder.

Ud over at gavne miljøet vil virksomhederne og deres indsats kunne inddrages i undervisningen af kommunens større skolebørn.