Klimamål for skibe er utilstrækkelige

FN's mål for forurening ved skibstransport skaber ikke den nødvendige reduktion, mener Det Økologiske Råd.