Klager på vej over omstridt lokalplan

Borgere er klar til at klage til Naturklagenævnet over den nye lokalplan for Nybølle. Det sker, hvis Egedal Byråd godkender den omstridte plan på deres kommende byrådsmøde. SF og Socialdemokraterne mener stadig, at lokalplanen er ulovlig

Foto: Jesper Kappel

Den har været længe undervejs den nye lokalplan for Nybølle. Faktisk var det første udkast til planen lavet i den gamle Ledøje Smørum Kommune. Nu er planen dog klar efter, at den har været i offentlig høring, og efter der er blevet lavet rettelser i den. Det sidste, der mangler, er, at Egedal Byråd godkender den. Hvis byrådet siger ja, så bliver der klaget over planen.

"Jeg ved, at der er folk i området, der vil klage over den nye lokalplan, hvis byrådet vedtager den. Det har jeg stor forståelse for, fordi planen omgår den nye planlov," siger Peter Hansen fra SF.

SF og Socialdemokraterne har før rejst kritik af lokalplanen for Nybølle. De mener, at den strider mod den nye planlov fra 2007. Problemet er ifølge de to partier, at Egedal Kommune vil give tilladelse til, at der bliver bygget flere boliger på Nybøllegård, end loven accepterer. Ifølge den nye planlov kan der kun gives tilladelse til at bygge fem boliger. I det første udkast ville kommunen sige god for ti boliger. Det er nu rettet til ni, men derudover vil man lave to selvstændige grunde ud af en del af den jord, som Nybøllegård ligger på. Her skal der være mulighed for at bygge to huse – altså i alt 11 boliger. Dette kan dog først ske, når den landbrugsjord, der hører med til Nybøllegård, er solgt fra til et andet landbrug.

"Jeg kan godt lide, at det er en bevarende lokalplan, vi har fået lavet. Vi bruger de principper, vi går efter i Egedal Kommune, men jeg kan bestemt ikke lide det, man vil gøre ved Nybøllegård. Jeg mener stadig, at det er ulovligt. Jeg har også fået opringninger for folk, der fortæller, at det er imod lovgivningen, det der er lagt frem i lokalplanen, og at man før i tiden har lavet ulovlige beslutninger for området," siger Ib Sørensen fra Socialdemokraterne.

"Man kan også se ud af de høringssvar, vi har fået, at der er modstand mod at bygge så mange boliger på Nybøllegård. Beboerne er heller ikke enige om, hvad der skal ske i området. Derfor forstå jeg ikke, at man ikke venter," fortæller Ib Sørensen.

Administrationen i Egedal Kommune har spurgt Miljøcenter Roskilde til råds om lokalplanen. Ifølge Ib Sørensen er det svar, man fik, ikke noget man reelt kan bruge til noget, fordi der var så mange uklarheder i det.

"Det store problem med denne beslutning, om at tillade flere boliger på Nybøllegård end planloven giver lov til, er, at man kan skabe præcedens. Vi er ved at åbne en lille flig, hvor andre ejere af gårde, der ligger i landsbyer, kan komme og sige, at de vil have de samme muligheder for at bygge flere boliger, end planloven tillader, på deres grund," siger Ib Sørensen.

"En stor del af den danske lovgivning er bygget op af princippet om præcedens. Det her vil være med til at skabe forventninger hos andre gårdejere i kommune," siger Peter Hansen fra SF.

"Jeg tror på, at vi vil få et stort pres fra folk, der vil søge dispensation på lignende ting. Det bliver meget svært at styre," siger Ib Sørensen.

Lokalplanen for Nybølle behandles på byrådsmødet den 23. september.