Kendte først detaljer fredag

Konservative holder fast i, Økonomiudvalget orienteret om problemer før valget

Hvem vidste hvad om Vinge? Og hvornår?

 

Det er ét af de spørgsmål, der optager en stor del af læserne, der har kommenteret de seneste døgns historier om Vinge..

 

Men modsat de tidligere udmeldinger, står borgmester John Schmidt Andersen og Socialdemokratiets gruppeformand Tina Tving Stauning tilsyneladende ikke længere med hver sin opfattelse af sagen.

 

"Jeg ved godt, det er blevet udlagt anderledes. Men jeg og Økonomiudvalget blev 15. november orienteret om, at der kunne komme forsinkelser i projektet, fordi forhandlingerne trækker ud. Jeg kan ikke gå i detaljer med punktet, for det er blevet behandlet på et lukket møde. Men man kan jo godt fortælle, hvad der ikke var på dagsordenen. Og ikke-realiserede indtægter og deraf-følgende besparelser var ikke et dagsordenspunkt. Det er først noget, vi bliver orienteret om fredag i sidste uge," siger John Schmidt Andersen til Lokalavisen.

 

Efter hans opfattelse ville det have været rart, hvis han og resten af udvalget havde haft den viden forud for valget:

 

"Det er muligt, det ville have givet et andet valgresultat. Men ja. På en eller anden måde ville det have været rart, at det var kommet frem inden valget. For vi kan jo se, hvordan folk reagerer med at tro, at vi har holdt noget skjult for dem. Det har vi ikke. Det er først nu, vi har fået de oplysninger, og det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på."

 

Tina Tving Stauning, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og medlem af Økonomiudvalget har samme udlægning:

 

"Det var først fredag i i sidste uge, vi blev orienteret om, at indtægterne måtte udskydes, og at det derfor ville være nødvendigt at finde besparelser. På mødet i november blev vi alene orienteret om, at forhandlingerne fortsat pågik, og at det ikke var muligt at sige, hvornår de blev afsluttet og med hvilket endeligt resultat.. Det er først med udsendelsen af dagsordenen til økonomiudvalget sidste fredag, vi har fået at vide, at forhandlingerne ikke bliver færdige i år, og hvad konsekvenserne ville blive," siger hun til Lokalavisen

 

Ole Søbæk, konservativt medlem af Økonomiudvalget, husker det dog anderledes:

  "Økonomiudvalget modtog den 15. november en orientering om, at kontrakten endnu ikke var helt på plads, og at administrationen derfor ville sætte igang i et arbejde, der skulle tage højde for, at pengene fra salget af byggeretterne kunne blive forsinket. De konkrete forslag blev økonomiudvalget præsenteret for den. 8. og 13. december, og byrådet tager stilling til økonomiudvalgets anbefaling den 20. december." siger han til Lokalavisen og afviser samtidig, at sagen blotlægger en kommunal økonomi, der er under pres på grund af budgetaftalen for 2018:  ""Den her sag har intet med budgetforlig og skattelettelser at gøre. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at budgetforhandlingerne blev gennemført ud fra den forudsætning, at pengene ville komme i kassen. Det er politisk plat, når man hævder, at der er en sammenhæng mellem en forsinket kontrakt og så budgetaftalen."