Katedral-elever på Folkemødet: I øjenhøjde med Uffe