Karen Jespersen og Bo Lidegaard taler 5. juni

Grundlovsdag byder på flere arrangementer, der fokuserer på demokratiet

Foto: Pernille Kristensen