Karen Ellemann vil fortsætte skovrydning

Skovfældningen i Østerild Klitplantage udskydes ikke af klage til EU, fastslår miljøminister Karen Ellemann