Karen Ellemann vikarierer for Ellen Trane Nørby

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) er sundhedsminister, mens Ellen Trane Nørby (V) har barselsorlov.