Kan ikke godkende regnskab

Uenighed i økonomiudvalget om Engholm-boliger. AOC Engholm har fremvist et underskud på plejeboligerne på 480.000 kroner.

Foto: Michael Braunstein

Regnskabet for 2005 for AOC Engholms boliger viser et underskud på godt 480.000 kroner for afdeling 2 af plejeboligerne.

Økonomiudvalget skulle 7. november tage stilling til, om det kan godkendes, at afdeling 2 afvikler et opsamlet underskud på 559.492 kroner over 15 år.

Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet udvalget ikke kan godkende regnskabet på det foreliggende grundlag. John Køhler (V) kunne dog godt godkende regnskabet, men foreslog en længere afdragsperiode.

Afdeling 2 er kommet ud af 2005 med et betydeligt underskud. Almene boliger drives efter princippet om balanceleje, og derfor skal huslejerne dække udgifterne til drift af boligerne.

AOC Engholm og Boligkontoret Danmark har udarbejdet en plan for genopretning af økonomien. Planen betyder en huslejestigning på 18,4 procent, svarende til 819 kroner pr. måned, med virkning fra 1. november 2006 samt afvikling af underskud over 15 år.

Det var Boligkontoret Danmark, der på vegne af AOC Engholm søgte om kommunens godkendelse til at afvikle underskuddet over 15 år, og forvaltningen foreslog, at løsningen blev godkendt.