Kammerater afgør om social arv brydes

Albertslund er dårligst til at bryde en sociale arv. Børn af ufaglærte får et "løft" af højtuddannedes børn.