Kære politikere

debat ……det var så den valgkamp!

I har formentlig brugt mange timer, mange penge, sagt mange ord osv., men hvilket indtryk efterlader I?

Jeg har talt med nogle politikere fra forskellige partier. Flinke folk.., der gerne vil vælges. De var alle interesseret i livet i Hornsherred og i lokalsamfundene – fint, men når man så spurgte hvordan og på hvilken måde, blev der lidt stille.

Nogenlunde den samme interesse blev vidst sagt ved valget for fire år siden, og hvad udmøntede sig så i interessen for vores lokalsamfund?

Jo, en storm ved navn Bodil kom jo på visit, og man var fremme i skoene for at vise interesse for de ramte borgere. En beboer i Hyllingeris fortalte mig forleden, at han ved den lejlighed havde 1 meter og 20 cm vand i sit hus. I den forbindelse dukkede der også interesserede politikere op, og vistnok også en nyvalgt borgmester, der slog fast, at det her skulle ordnes. Kommunen formidlede, at firmaet Niras lavede et dæmningsprojekt for området. Det betalte kommunen 280.000 kr. for. Projektet blev forkastet af myndighederne. Det er nu fire år siden, og intet er sket. Politikerne har ikke senere vist interesse.

Manden boede med sin datter i en campingvogn i et år. Han har betalt 100.000 kr. i selvrisiko på reparation af sit hus, som nu er usælgelig, indtil der er en dæmning eller andet, der beskytter hans og de andres huse. Når man i dag lover højvande, pakker han sine ting op på en hems og læsser sin bil med det umiddelbart nødvendige. I Hyllingeris vil man gerne selv betale en dæmning, men en tilladelse lader vente på sig – ansøgningen er sandet til på rådhuset.

De politikere, jeg har talt med, mener, at den ideelle løsning er at lukke for højvande mellem Hundested og Rørvig. Så beslut jer da politikere, det er det, vi har valgt jer til og bed så jeres veluddannede embedsmænd om at finde ud af hvordan. Er det helt utænkeligt af borgmestre fra de berørte kommuner ved Roskilde Fjord og Isefjorden?

Jo, i den forgangne valgperiode lukkede man også Ferslev Skole. Ferslev-børnene blev spredt ud på forskellige skoler. Så undgår man også, at børn fra samme landsby kommer til at kende hinanden alt for godt. Men der er jo tre andre pæne skoler. Bestemt, bl.a. fordi en gruppe forældre i denne weekend (18. og 19. nov.) er gået sammen og har malet klasseværelser på Marbæk skolen, mens politikerne har travlt med havnebad og idrætscenter i en by på den anden side af fjorden.

Ved valget for otte år siden var man også varmt interesseret i borgernes ve og vel i de små samfund i Hornsherred. Lad mig bruge vores egen vej, Strandvejen i Skuldelev, som eksempel.

Strandvejen er ca. 3 km lang. Der ligger nogle få huse på Strandvejen, hvor den begynder i Skuldelev, så følger der ca. en km, hvor der er flad mark på begge sider. Derefter er der boliger på de sidste to km. Mit gæt er, at der på eller ved de sidste to km bor omkring 100 mennesker.

I gamle dage før kommunesammenlægningen, og da Jens Hjort ryddede sne, blev strandvejen ryddet hele vejen kl. seks om morgenen.

Men så lavede man en plan, som mangler lidt logik. Man prioriterer snerydning ud langs de flade marker, men lige inden de første huse er vejen nedprioriteret, og der bliver sneen ikke nødvendigvis ryddet samme dag som sneen falder, og der bliver ikke saltet.

Jeg vil ikke umiddelbart bebrejde jer politikere det – jeg er ikke sikker på, I er vidende om det.

Naturligvis er det kun få mennesker, jeg har talt med om valget, og jeg har egentlig heller ikke forstand på politik osv., men jeg tror nok, at I politikere har et problem med det, der hedder tillid.