Kære politikere, hvad om I interesserede jer for det væsentlige?