Kæmpe rabat på grøn varme

Rødovre Kommune giver nu 100 procent rabat på tilslutningen i det næste fjernvarmeområde.
Rødovre Kommune giver nu 100 procent rabat på tilslutningen i det næste fjernvarmeområde.

Det har stor betydning for den grønne omstilling i hovedstadsområdet, at fjernvarmen bliver udbygget. Men det er normalt en dyr fornøjelse for den enkelte husstand at blive sluttet til fjernvarmen. For at hjælpe den grønne omstilling på vej giver Rødovre Kommune nu 100 procent rabat på tilslutningen i det næste fjernvarmeområde. Det svarer til en rabat for den enkelte husstand på over 60.000 kroner.

Vinterkulden har lige nu lagt sig over Danmark, og der er skruet godt op for varmen. Mange steder sker det med opvarmningsformer, baseret på fossile brændsler.

Der er store fordele ved at skifte til fjernvarme.

– Fjernvarme er godt for både miljøet og for pengepungen, men det er en stor barriere for mange husstande og virksomheder, at man skal betale et stort engangsbidrag for at blive tilsluttet. Nu prøver vi at gøre det gratis for at se, om det kan lokke flere med, siger Jan Kongebro, der er formand for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og for teknik- og miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune har sat et meget ambitiøst mål om, at kommunen inden 2050 skal være C02 neutral. Her har fjernvarmen stor betydning. Den bliver leveret fra Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS, og er lige nu 70 procent CO2 neutral. Det er et realistisk mål, at fjernvarmen er helt CO2 neutral allerede i 2025.

– Vi skal give kloden videre i en ordentlig stand til vores børn og børnebørn, og derfor er vi nødt til at handle nu. I Rødovre går vi forrest, og vi bruger alle de redskaber, vi har i skuffen. Det er helt afgørende for den grønne omstilling i hovedstadsområdet, at vi får udbygget fjernvarmen, siger Jan Kongebro.

Den aktuelle etape for udbygning af fjernvarmen, hvor man altså nu kan opnå gratis tilslutning, er i Valhøj Erhvervskvarter og Espely – husstande i området mellem Rødovre Parkvej, Brandholms Allé, Rødager Allé og Nyholms Allé.

Tilbuddet om gratis tilslutning svarer helt præcist til en rabat på 61.250 kroner inkl. moms. Kunderne har dermed kun udgifter til egne installationer, og i runde tal svarer det til prisen for udskiftning til nyt naturgasfyr.

Udbygningen af fjernvarmen forventes at koste i alt 18 millioner kroner for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning i de kommende to år. Udbygningen får ikke betydning for kundernes takst.