Julen er reddet i Fredensborg

Kulturudvalget bevilliger 12.000 kroner til julekoncert med Maria Montell