Journalistisk dovenskab på Venstrebladet?

Under denne overskrift har vi modtaget: Torsdag eftermiddag inden bededagsferien blev jeg ringet op af en håbefuld ung journalist fra Venstrebladet, som fortalte om et væld af fejl og mangler på den nye daginstitution »Eventyrlunden« på Stenhusvej. Jeg oplyste, som sandt var, at jeg aldrig havde hørt om disse fejl og mangler, men lovede at forhøre mig hos de ledende medarbejdere, som havde fulgt byggeriet og flytningen af daginstitutionen til de nye lokaler. En af kommunens ingeniører, som har deltaget i byggemøder under byggeriet, kunne ikke genkende historien. Ledelsen af Jura og Ejendomme, som sammen med kommunens rådgivere og entreprenøren har gennemgået hele byggeriet i forbindelse med afleveringsforretningen, kunne heller ikke genkende journalistens beskrivelse. Kommunens direktør og konsulent for daginstitutionsområdet var ligeledes helt uforstående over for journalistens udlægning. Jeg kontaktede som lovet derpå atter journalisten og opfordrede ham til at tage en snak med de fire kommunale ledere, som havde fulgt byggeriet og flytningen. Men det var tilsyneladende til for stort besvær. I hvert fald stoppede journalisten sin research på historien, da han havde mødt telefonsvarere hos henholdsvis vores leder af Jura og Ejendomme samt den ansvarlige direktør, som begge var optaget af møder til efter journalistens »deadline klokken 15.00« (hvorefter kommunens direktør forgæves forsøgte at ringe tilbage til journalisten). Historien »Fejl og mangler står i kø« (bragt i Venstrebladet den 19. april 2008) var skrevet, og bededagsferien stod som nævnt for døren. Og hvad havde man ellers af stof til forsiden af Venstrebladets weekendudgave? Der var med andre ord ingen grund til at lade sig distrahere af virkeligheden. Helt på linje med den journalistiske vinkel, der blev anvendt i forbindelse med den nyligt publicerede og stort opsatte artikelserie om specialinstitutionen »Kikhøj«. Endnu en gang gjorde man sig på Venstrebladets redaktion ikke umage med at kigge på fakta. På mit efterfølgende retoriske spørgsmål om, hvorvidt dette er godt journalistisk håndværk, forsvarer avisens redaktør sig afvæbnende med, »at Venstrebladet er den eneste, som offentliggør sine fejltagelser«. Ja, på det punkt er vi enige. Men hvad med, at redaktionen tilegnede sig en lidt større ambition om at minimere fejlene? Eller i hvert fald korrigere disse i samme opsætning eller format, som fejlene oprindeligt er blevet præsenteret for de undrende læsere? Årsagen til, at dette ikke er i overensstemmelse med Venstrebladets arbejdsgang, er sandsynligvis, at det vil øge avisens sidetal betragteligt ¿ En avis, som mere eller mindre har monopol på den trykte nyhedsformidling i lokalområdet, har en særlig forpligtelse og bør ikke forfalde til journalistisk dovenskab. Man behøver ikke begrænse sig til historier om huller i vejen, loppemarkeder eller bortkomne cykler. Der er masser af gode historier, som har behov for en objektiv og kritisk beskrivelse. Jørn Sørensen borgmester Holbæk Svar En tekst, det være sig en avisartikel eller et læserbrev, kan blandt andet vurderes på det faktiske indhold og den sprogtone, teksten har. Borgmester Jørn Sørensens indlæg gør sig først og fremmest bemærket ved sprogtonen. Indlægget forholder sig ikke på nogen måde reelt til det faktiske indhold af de artikler, der har fået borgmesteren til at fare i blækhuset. Udtrykket fare er bevidst brugt, for indlægget bærer just ikke bræg af nogen form for moden overvejelse. Skærer man igennem de billige og nedsættende bemærkninger om en journalist, der passer sit arbejde, er der reelt ikke meget tilbage i borgmesterens indlæg. Det er forståeligt nok, for artiklen er en dokumentation af de faktisk forhold i »Eventyrlunden«. Det er også forståeligt, at borgmesteren gerne vil have nogle embedsmænd til at bortforklare de forhold. Men uanset hvor mange forklaringer der så end var indhentet fra diverse embedsmænd, så ville disse forklaringer ikke på nogen måde have sikret, at de oplevelser, forældrene har af fejl og mangler, var blevet afhjulpet, og hensigten med lørdagens artikler har været at gøre opmærksom på den lemfældighed, den kommunale administration har udvist, når man tager en ny institution i brug, hvor fejl og mangler står i kø. Det er sådan set beskæmmende, når borgmesteren i sit indlæg kan skrive, at de ledende medarbejdere ikke kan genkende journalistens beskrivelse. At det så i borgmesterens univers skyldes journalistisk dovenskab på Venstrebladet, er ret fantastisk. Gjorde borgmesteren og de ledende embedsmænd sig den ulejlighed at bevæge sig ud på institutionen, ville de ved selvsyn kunne konstatere de fejl og mangler, som Venstrebladet har beskrevet. Når det ikke er sket, skyldes det måske almindelig dovenskab på rådhuset. I dagens avis bringer vi nok en artikel, der dokumenterer, at forholdene i »Eventyrlunden« stadig ikke er, som de skal være. En gruppe forældre har afleveret en appel til borgmesteren om at få institutionen hegnet forsvarligt ind. Borgmesterens anklage mod Venstrebladet for journalistisk dovenskab virker som et gammelt prokuratorkneb, hvor man på grund af egen afmagt forsøger at postulere fejl hos sin modstander. Det er ufatteligt, at en borgmester i den grad kaster med sten, når han selv bor i et glashus, der endda blot er halvt færdigt … Mogens Flyvholm chefredaktør