Jorden i Lynge Grusgrav truer ikke grundvandet

Region Hovedstaden har undersøgt den ulovligt deponerede jord. Langt størstedelen er ren, og efter yderligere undersøgelser er det op til regionsrådet at lovliggøre situationen

Foto: Michael Braunstein

Den ulovligt deponerede jord i Lynge Grusgrav ved Allerød er i langt den største del af grusgraven så ren, at jorden ikke udgør en direkte trussel for grundvandet. I en resterende mindre del af grusgraven er der heller ikke nogen umiddelbar risiko for nedsivning af skadelige stoffer, men området skal undersøges nærmere.