Jobcenter tvinger fuldtidsansat til at søge job

Par, hvor den ene er på kontanthjælp og den anden er timelønnet, rammes af regler om gensidig forsørgerpligt.