Jernbanedrift og vandpauser styrende for tiden

Foto: Andrea Luth, Christian Dahl