Jernbane har givet ny skov

default
default

Det kostede træer og andet grønt, da den nye jernbane mellem København og Ringsted skulle anlægges på Vestegnen.

Til gengæld er der efterfølgende blevet plantet dobbelt så meget erstatningsskov, betalt af Banedanmark.

I Brøndby drejer det sig om 2 hektar, i Høje-Taastrup om 10 hektar og i Ishøj 26 hektar.

Erstatningsskoven i Ishøj er plantet på arealer op mod Ishøj Landsby.

– Det, som Ishøj Kommune har fået ud af samarbejdet med Banedanmark, er et stort nyt rekreativt område. Træerne er ikke så store endnu, men man skal have det lidt længere sigte for øje. Om ti år begynder vi at have oplevelsen af skov, som kun bliver højere og flottere som tiden går, fortæller Nicolai Christensen, der er natur- og landskabsforvalter i Ishøj Kommune.

I alt 26 hektar – svarende til cirka 35 fodboldbaner. Så meget ny skov er der fundet plads til ved Ishøj Landsby. Området med de mange nye træer har fået navnet "Landsbyskoven" og skal med tiden blive en rigtig skov med høje træer. Området er for længst åbnet, og bruges flittigt af mange.

Der blev samlet fældet 57 hektar fredskov for at skabe plads til byggeriet af den nye bane mellem København og Ringsted, der blev indviet den 31. maj i år. Nu er Banedanmark godt i gang med at rejse dobbelt så meget skov, som der blev fældet. Målet er 115 hektar ny skov.

– Lige nu er vi godt i gang med at fordoble det skovareal, vi fældede for at skabe plads til den nye bane mellem København og Ringsted. Vi er stolte af, at vi på den måde er med til at gøre Danmark grønnere med de 115 hektar ny skov, som vi planter i flere af de kommuner, som banen kører gennem, samt i en række statsskove rundt omkring i landet, fortæller Jette Aagaard, projektdirektør i Banedanmark.

Ishøj er ikke den eneste kommune, der i den seneste tid har takket ja til at modtage nye grønne skovområder på Banedanmarks regning. Siden byggeriet af den nye bane mellem København og Ringsted, har Banedanmark indgået flere aftaler om rejsning af ny skov, der skal erstatte de træer, der blev fældet til fordel for den nye jernbane.

Samlet set har kommunerne langs den nye bane taget imod 60 hektar ny skov, hvilket godt og vel svarer til det samlede skovareal, der blev fældet for at skabe plads til den nye jernbane.

Hertil kommer yderligere 55 hektar skov, som Miljøstyrelsen har rejst på Banedanmarks regning i statsskove rundt omkring i landet.