Jens Jørgensen: – Tingene er gået alt for hurtigt!

Slagelses tidligere borgmester, Jens Jørgensen, V, kritiserer sine egne, LA og også det nye borgerlige flertal for at fare for hårdt frem med idèer og projekter – på bekostning af "det vigtige brede samarbejde i byrådet." Fokus på Hunsballe, Rønnebærvej, sportscollege, Aqua Park m.m.

Jens Jørgensen, Venstre, en garvet politiker, der parti- og listemæssigt har skiftet lidt rundt undervejs, ytrer i Søndagsavisen denne weekend kritiske røster omkring det nye borgerlige flertals fremfærd i det første regeringsår. Hverken borgerlige eller socialdemokrater har formået at forene eller bygge bro - og det finder Jørgensen særdeles skadeligt og uheldigt.Foto: Mogens Schelde
Jens Jørgensen, Venstre, en garvet politiker, der parti- og listemæssigt har skiftet lidt rundt undervejs, ytrer i Søndagsavisen denne weekend kritiske røster omkring det nye borgerlige flertals fremfærd i det første regeringsår. Hverken borgerlige eller socialdemokrater har formået at forene eller bygge bro – og det finder Jørgensen særdeles skadeligt og uheldigt.Foto: Mogens Schelde

CitatCitat byline

<newline/> <newline/>Af John Hansen

Fra primært borgerlig side – men såmænd også fra mere neutralt hold i Slagelse – hører man generelt set ganske stor ros til overs for den nye V-borgmester Stén Knuths ageren og det nye flertals første aktive år ved magten.

Senest har erhvervsfolk med erhvervsrådsformand Helge Paulsen i spidsen erklæret "godkendt," fremskridt og godt gået af Knuth.

Og i Søndagsavisen (18. januar) har radikale Troels Brandt – også lokalråds- og LAG Slagelse-formand – eksempelvis kaldt det nye Slagelsestyre langt mere lydhør overfor nye ideer og input. "Man inddrager borgerne på et hidtil uhørt niveau," sagde Brandt bl.a.

"Jamen, der er altså sket langt mere i Slagelse det seneste ene år i forhold til de fire foregående år," udtrykte en kendt erhvervsmand positivt ved nytårskuren forleden.

<newline/> <newline/>Fra egne rækker i Venstre

Men så kom det i Søndagsavisen (23.-25. jan.) frem, at der alligevel var folk af ikke socialdemokratisk oprindelse, der gerne vil ytre kritik og en vis skepsis over flere ting – og ikke mindst over det tempo, som det nye flertal farer frem med.

Og det er såmænd et af Venstres egne medlemmer af byrådsflertallet, tidl. borgmester Jens Jørgensen, der står bag den kritik, som han dog selv siger ikke er rettet direkte mod borgmester og partifælle Stén Knuth.

Men alligevel…

<newline/> <newline/>Lidt for hurtigt?

Jens Jørgensen påpeger: "Jeg synes, det er gået for hurtigt i det første år. Der er meget, der ikke er styr på – og man må gerne udvise lidt tålmodighed også.

Og så gælder det også om at tænke på det vigtigste af det hele: Nemlig at skabe det brede samarbejde.

Vi skulle jo også i efteråret have haft et 31-0 flertal for budgettet,« påpeger Jørgensen overfor Søndagsavisen. Det piner ham, at man i Slagelse Kommune ikke har kunnet komme overens med et fælles budget.

<newline/> <newline/>JJ: »Meget gået godt, men…«

»

»

<newline/> <newline/>Men man lægger sig for hurtigt for en idè. Og giver sig ikke tid til at undersøge tingene nøjagtigt, så man kunne få hele byrådet med,« noterer Jens Jørgensen. <newline/> <newline/>Og det er klart, at han i høj grad her sigter til Villum og Liberal Alliance – og deres hastværk – også når han nævner nogle af de konkrete eksempler på, »at det bare går for hastigt.«

Flere eksempler

<newline/> <newline/>Jens Jørgensen: »Tænk på Hunsballegrunden, som hurtigt kunne være gået til Bauhaus. Tænk på Rønnebærvej – som vi før stemte imod vedr. nyt butikscenter derude – hvor vi jo ikke har brug for et nyt center, og hvor Venstre jo altid holder på, at vi ikke skal lave serviceforringelser for borgerne. Det vil vi kunne skabe der. <newline/> <newline/>Tænk på Sportscollege, som jeg skam også går varmt ind for – bare ikke placeringen opad stadion. Dem, der skal bo der, skal jo lave meget end sport, gerne studere o.s.v.« <newline/> <newline/>Som sådan går Jørgensen »varmt ind for« selve sportscolleget. »Og jeg går 120 procent ind for Aqua Park – et projekt, der må ses langsigtet, så man ikke bare overser mulighederne for et vigtigt OPP-samarbejde (offentligt-privat).«

– Vi må alle levere samarbejde

<newline/> <newline/>Jens Jørgensen lytter sig til, at både borgere og erhvervsliv i disse dage – som blandt andet fremhævet i Uge Nyt og Søndagsavisen – ønsker sig et bredere samarbejde. Og det må vi alle gøre mere for at levere, mener han. <newline/> <newline/>Jo, han ved da godt, at Helle Blak op til budgettet meldte provokerende ud omkring skattestigninger – »men vi nåede aldrig frem til, hvor ultimativt det egentlig var,« noterer Jens Jørgensen nu.

En kritik af Stén Knuth?

<newline/> <newline/>- Men er det så ikke bare en kritik af din egen borgmester Stén Knuth, du her fremkommer med? <newline/> <newline/>Jens Jørgensen: »Nej nej, det er ikke en kritik af Stén – der er jo flere parter i et samarbejde. Næh, Stén har faktisk ydet en stor indsats og været synlig og godt rundt i hele kommunen. Og jeg kan da godt forstå, at han og andre gerne vil se hurtige resultater.« <newline/> <newline/>Men Jørgensen lægger ikke skjul på, at man »altså går galt med for eksempel Rønnebærvej, og det nu er for sent med placeringen af sportscollege«, og så tilføjer han om forløbet af det første år: <newline/> <newline/>»Liberal Alliance har fået sin vilje. For meget og for hurtigt. Det vigtigste må nemligt være at samarbejde – og med tålmodighed at samle hele kommunen,« slutter erfarne Jens Jørgensen sine betragtninger.

Foran stygge spareår