Jeg tvivler ikke på tallene

DEBAT "Min pointe har ikke været at pege fingre ad Frederikssund Kommune som specielt dårligt drevet. Min pointe var, at gå i rette med myten om, at regeringen er skyld i alle økonomiske dårligdomme og at pointere, at vi har med fire relativt rige kommuner at gøre i Ny Frederikssund," siger Mikkel Hessner, formand for Venstre i Ny Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune, der fik Frederikssunds borgmester til at dokumentere, at det ikke primært hans kommune, der Det var et læserindlæg fra Mikkel Hessner, der gik til frontalt angreb på den økonomiske politik i har bidraget til den dårlige økonomi.

"Jeg har ikke set tallene for kommunernes økonomi over de seneste fem år, men jeg har ingen grund til at tvivle på, at de er rigtige. Frederikssund Kommune har jo som den største kommune også de bedste forudsætninger for at have en god økonomi. Hovedpointen i mit indlæg var at det er forkert, når man entydigt pålægger regeringen ansvaret for den økonomiske situation i Ny Frederikssund. Og i den sammenhæng nævnte jeg nogle af de mest ekstravagante udgifter i Frederikssund Kommune," siger Mikkel Hessner.

"Jeg har været irriteret over en grov populisme fra enkelte medlemmer af Socialdemokraterne, som meget aktivt har deltaget i de store aktioner i forbindelse med budgettet i stedet for at gå ind og tage et ansvar," siger Mikkel Hessner. elg