Jeg klager

Hans Rørbech, Jorløsevej 17, Svebølle, skriver:

Kalundborg Kommune har sagt ja til Høng Sportsfiskerforenings ansøgning om at måtte sejle med motorbåd på Tissø (Folkebladet 8/5 2008). Under forudsætning af at ingen klager.

Det gør jeg! For jeg kan slet ikke se, at det skulle være nødvendigt at bruge motorbåd på en sø af Tissøs størrelse til sportsfiskerformål. Motorer bruger energi, sviner og larmer og påvirker derfor både dyre-, plante- og menneskelivet negativt. Vi har i naturen omkring Tissø store herlighedsværdier med deraf følgende rige muligheder for naturoplevelser, jeg ikke synes, vi skal formindske.

Kære lystfiskere: Vær tålmodige i jeres sportsudøvelse og nyd roturen, landskabet, fuglene og stilheden på Tissø.