“Jeg kan ikke stemme ja til Laanshøj-planen”

Ole Holleufer mener ikke, at lokalplansforslaget for Laanshøj holder sig inden for rammen af den tidligere kommuneplan

Foto: Helene Stolle