Jeg håner ikke de ansatte i ældreplejen

Helen Sørensen (medlem af Socialdemokratiet samt medlem af kommunens Social- og Sundhedsudvalg) skriver i DAGBLADET (3. juli), at jeg udviser stor uvidenhed om forholdene i den stevnske ældrepleje. Helen Sørensen skriver også, at jeg håner personalet i ældreplejen. Det synes jeg ikke, er rimeligt, for jeg forsøger blot at argumentere for, at vi skal have en bedre ældrepleje på Stevns, og det bør der være plads til i den lokalpolitiske debat uden, at man bliver angrebet personligt og på ens faglighed.