“Jeg er blevet spurgt men ikke hørt”

Jeg vil gerne frabede mig at Ole Bondo Christensen samt 19 byrådsmedlemmer på denne måde mener at tage hensyn til mig som beboere i Laanshøj. Det er ikke tilfældet idet jeg på alle måder er imod den voldsomt øgede boligmasse. Jeg er blevet spurgt endnu ikke hørt og hensyn til de økologiske passager der inddrages er der vist heller ikke spurgt til.

Nedenstående citat fra Furesø avis som svar til Laanshøj beboerforening.

Det regnestykke er Ole Bondo Christensen dog ikke enig i – heller ikke efter borgermødet.

"Målet er at sikre en god bebyggelse, der tager hensyn til de beboere, der allerede bor i området og til naturen. Der er i forslaget, der af et enigt miljø-, plan- og teknikudvalg og samt 19 ud af byrådets 21 medlemmer har sendt det i høring, lagt vægt på at sikre udkik ud over flyvestationen, en god arkitektur, der flugter den nuværende bebyggelse, gode fællesarealer, fælleshus, mulighed for bofællesskaber, økologiske korridorer og gode vej- og stiløsninger", skriver Bondo i en mail til Furesø Avis.